Activation là một trong những hình thức truyền thông thương hiệu quen thuộc nhưng vẫn luôn mang đến những giá trị nhất định, đặc biệt là trong xu hướng hoạt động trải nghiệm sản phẩm ngày càng được quan tâm. Tuy nhiên, những người làm marketing luôn đau đầu với việc làm sao để tối ưu hóa hiệu quả của hoạt đông activation

Activation - Marketing trải nghiệm (Experience Marketing)  là hình thức quảng bá sản phẩm dịch vụ dựa trên trải nghiệm người dung, thông qua nhiều thể loại hoạt động như activation, app ứng dụng...