Khai trương PGD MB Bình Thuận

Ngày 3/10/2014 Ngân hàng quân đội tổ chức lễ Khai Trương Ngân Hàng TMCP Quân Đội-CN Bình Thuận.
Xem thêm: Những sự kiện Vietlinks đã tổ chức