Khai Trương PGD MB Bình Thuận

Ngày 3/10/2014 Ngân hàng quân đội tổ chức lễ Khai Trương Ngân Hàng TMCP Quân Đội-CN Bình Thuận.

Khai Trương PGD MB Bình Thuận

Khai Trương PGD MB Bình Thuận

Khai Trương PGD MB Bình Thuận

Khai Trương PGD MB Bình Thuận

Khai Trương PGD MB Bình Thuận

Khai Trương PGD MB Bình Thuận

Khai Trương PGD MB Bình Thuận

Khai Trương PGD MB Bình Thuận

Khai Trương PGD MB Bình ThuậnXem thêm: Những sự kiện Vietlinks đã tổ chức