LỄ KHỞI CÔNG CÔNG TRÌNH TRÙNG TU- TÔN TẠO DI TÍCH KIẾN TRÚC NGHỆ THUẬT QUỐC GIA CHÙA GIÁC VIÊN QUẬN 11

 

Chùa Giác Viên là một trong những ngôi chùa cổ nhất Thành phố Hồ Chí Minh đã được Bộ Văn hóa (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) ban hành Quyết định số 43-VH/QĐ ngày 07/11/1993 xếp hạng là Di tích Kiến trúc Nghệ thuật Quốc gia. Chùa mang phong cách kiến trúc, đường nét trang trí và tượng thờ mang đậm truyền thống kiến trúc và văn hóa Việt Nam gắn liền với thời kỳ lịch sử của vùng đất và cư dân xưa trên địa bàn Thành phố.


 Trải qua thời gian, chùa Giác Viên đã xuống cấp. Được sự quan tâm của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Di tích Kiến trúc Nghệ thuật Quốc gia chùa Giác Viên được Ủy ban nhân dân Thành phố quyết định Trùng tu, tôn tạo bằng nguồn ngân sách Thành phố.


  👏  Ngày 8/9/2016 Vietlinks được sự tin tưởng của UBND Thành phố và của đơn vị Nhà Thầu. Chúng tôi vui mừng tổ chức " LỄ KHỞI CÔNG CÔNG TRÌNH TRÙNG TU- TÔN TẠO DI TÍCH KIẾN TRÚC NGHỆ THUẬT QUỐC GIA CHÙA GIÁC VIÊN QUẬN 11"


Một số hình ảnh về buổi lễ : Xem thêm: Những sự kiện Vietlinks đã tổ chức