0909 975 731 | 0938 277 247

LỄ KHỞI CÔNG VIỆN TIM

Lễ khởi công dự án cải tạo, nâng cấp khoa khám bệnh và khu hành chính viện tim
Ngày: 24/7/2018
Số lượng khách tham dự: 100
Địa điểm: Thành Thái, Quận 10, TP.HCM


Xem thêm: Những sự kiện Vietlinks đã tổ chức